ndiagamar

 

Ndiagamar: en skola i Senegal

 

English: see below

 

En dröm blir verklighet

 

Ndiagamarskolan ligger i Diamaguène, en förort till Senegals huvudstad Dakar. Stadsdelen har tillkommit under de senaste årtiondena, främst genom snabb inflyttning från landsbygden. Bostäderna är ofta dåliga och drabbas varje år av översvämningar i samband med regntiden. Till Diamaguène kommer ofta de som inte har råd att flytta någon annanstans. Många flyttar vidare efter en tid.

 

Stadsdelen har ca 20 000 barn i skolåldern. Av dem går ca två tredjedelar i skola. Senegal har allmän skolplikt, men de statliga skolorna räcker inte till för att erbjuda en skolplats till alla, och så är också fallet i Diamaguène. För många är också skolavgifterna i de statliga skolorna för höga.

 

2003 beslutade därför en man vid namn Gorgui Diallo att öppna en privat skola. Tanken var att ge alla barn en chans till grundutbildning, också barn som av olika orsaker blivit tvungna att sluta den statliga skolan i förtid. Skolan fick namnet Ndiagamar, vilket betyder skolflicka - ett namn som vittnar om den vikt man fäster vid flickors skolgång. Diallo ställde en byggnad, ett före detta apotek, till förfogande. Till en början arbetade han och hans kollegor som volontärer, utan lön.

 

En skola för alla

Skolan har som mål att hjälpa barn från svåra ekonomiska förhållanden att få en meningsfull uppväxt med tillgång till utbildning och fritidsaktiviteter och att förhindra marginalisering. Man vill också förmedla medborgarfostran och internationalism.

 

Efter några års verksamhet kunde skolan uppvisa relativit goda resultat, i synnerhet i jämförelse med den lokala statliga skolan. I dag har skolan ca 200 elever i åldern 6-18 år. 60 % av eleverna är flickor.

 

 

En förening till stöd för skolan

Ndiagamar r.f. är en finländsk understödsförening för Ndiagamarskolan. Föreningen har under tio års tid samlat in medel i form av medlemsavgifter och donationer. Pengarna går oavkortat till skolprojektets verksamhet. Det har rört sig både om byggnads- och reparationsarbeten (tillbyggnad, toaletter, årligt underhåll efter regnperioden) och material för skolans verksamhet (datorer, material för klassundervisning). Under flera år har Åbo Akademis studentkår haft Ndiagamar som ett biståndsmål.

 

Föreningen har också sysslat med informationsspridning och brobyggande verksamhet, särskilt med inriktning på barn och ungdomar i Finland och Senegal, liksom lärare och andra vuxna som arbetar med dem. Så har till exempel Sirkkala skola i Åbo under ett antal år genomfört ett vänskoleprojekt med direkta kontakter till Ndiagamar, och föreningen Nuoret Kotkat i Åbo har genomfört ett projekt kring senegalesisk kultur.

 

Särskilt betydelsefull har kanske förmedlingen av praktikanter varit : sedan 2010 har fyra studerande från Åbo Akademi och Turun yliopisto gjort sin språkpraktik i franska vid Ndiagamarskolan. 2012 vistades en dramapedagog från Finland ett halvår i skolan, och satte sin prägel på undervisningen.

 

Talar du franska något så när? Är du intresserad av arbetspraktik i Senegal? Hör av dig till staffan.martikainen [ at ] abo.fi.

 

 

 

 

 

.

Ndiagamar: a school in Senegal

 

The Ndiagamar school is located in Diamaguène, a suburb of Dakar, the capital of Senegal. It is a disadvantaged area, characterised by a rapid influx of migrants from the countryside and the subregion. Dwellings are in poor and often get flooded during the rainy season.

 

The district has about 20,000 children of school age. Primary school is compulsory, but only about two thirds attend. One reason is the lack of state schools, another is the fees and other costs.

 

In 2003, a man called Gorgui Diallo decided to found a private school in Diamaguène. His aim was to give all children, including early drop-outs, a chance of going to school irrespective of their financial means, and to prevent marginalisation through education and meaningful free-time activities. The fact that the school is called Ndiagamar – meaning school girl in the local language Wolof – reflects the focus on girls in particular. Today, the school counts 200 pupils aged between 6 and 18, 60% of whom are girls.

 

The Ndiagamar association in Finland supports the school. For over 10 years, it has raised funds in the form of membership fees and donations. In the past, the association has contributed to construction and maintenance (an extension with a classroom, toilets, yearly reparations after the rainy season) and school materials (computers, teaching materials). For several years now, the Student Union of Åbo Akademi has taken part in the fundraising through the yearly campaign in connection with the collection of membership fees.

 

The association has also engaged in awareness-raising activities and launched twinning projects with schools and associations in Turku. We have also sent student and teacher trainees from Finland to the Ndiagamar school. Trainees have improved their French and taken part in the school activities teaching art, English or drama.

 

Do you speak French? Would you be interested in an unpaid internship in Senegal? Get in touch with us at staffan.martikainen [at] abo.fi.